menu

Klachtenregeling

Klacht melden

Bent u niet tevreden over een behandeling of over een specialist? Neem dan contact met ons op.

Klacht:
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij Footfixx, Amphoraweg 7B te Leiden

De klacht dient zo uitgebreid mogelijk beschreven te worden, eventueel aangevuld met foto’s of documenten. Van u ontvangen wij graag de volgende gegevens: dhr/mevr, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Van de therapeut waarover u een klacht indient ontvangen wij graag de volgende gegevens: dhr/mevr, achternaam, praktijknaam en plaats.

Na ontvangst van bovengenoemde informatie nemen wij contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Footfixx
Amphoraweg 7b
2332 ED Leiden